الرياض

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Product Design

Remote

Security Engineer

Learn more
Lille, France

Mobile Engineer – iOS

Learn more
Paris, FranceHQ

Manager, Engineering

Learn more
San Francisco, CA

Product Designer

Learn more
Paris, France

Account Executive

Unlimited Possibilities
Join more than 18.000 satisfied clients

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Create your website

Life

$3100
Monthly Cost
1$ = 3.75SR
Currency
Arabic
Language
5G
Internet
Store 100%
Apple Pay
No
Tipping
Difficult
Public Transportation
is an ancient tradition born of necessity in the desert, where providing for travelers was essential for survival. This deep-rooted value, seen as a moral duty and a matter of honor among the Bedouins, persists in Saudi culture, reflecting a unique spirit of generosity that stands out across the world
Saudi hospitality
is an ancient tradition born of necessity in the desert, where providing for travelers was essential for survival. This deep-rooted value, seen as a moral duty and a matter of honor among the Bedouins, persists in Saudi culture, reflecting a unique spirit of generosity that stands out across the world

History of City

Image link

“In Al-Safat, one could look to the right beneath the bridge to find some shops, and the bridge extending from Al-Hakam Palace to Al-Diyafa Palace, as well as the second gate of the palace known as Bab Ibn Usfur. The photograph was taken in the year 1362 AH / 1943 CE. The photograph was taken in 1354 AH / 1935 CE.

The market pattern in Riyadh was in the form of stores lined up in the squares and wide streets in the center of town near the palace and mosque, where they could accommodate shoppers, their goods, and the transport animals that came to the market to transport goods or to display them for sale. These commercial shops and their locations are called (Mawsam, with a damma on the ‘mim’ and a fatha on the ‘seen’), which is a local dialect meaning a place of buying and selling.

The squares in the center of the city are connected to the markets, where ‘Al-Safat’ or ‘Al-Baraha’ is the most important square in old Riyadh due to its central location in the middle of the city, and for being surrounded by the main market.

In the northwest of Al-Hakam Palace, the rest of Riyadh’s markets are located where they extend west from Al-Safat, adjacent south of the Grand Mosque, and then head south to a wide square called Al-Muqaybirah (Al-Muqaybirah Square).

The photograph was taken in 1354 AH / 1935 CE.

Image link

The image link states: King Abdulaziz – may Allah have mercy on him – performing the Najdi Ardah dance with members of his people on an occasion. The photograph was taken in 1354 AH / 1935 CE.”

People From Here

لىب
Dawood AlSharyan‏
Famous media figure
لىب
Elham Ali
Actress
لىب
Adwaa
AlDakheel
Angelic Investor
لىب
Sultan Alshareef
Innovation

Need Help

مركز الاتصال السياحي مركز الاتصال السياحي الدولي المديرية العامة للجوازات

Future Projects in the City

Image link

New Murabba

2030

A building where every wall is a gateway to other worlds: the structure you inhabit is a slice of virtual reality, fully clad with interactive screens. In an astonishing edifice stretching 400 meters in length, width, and height, you will go from exploring Mars to diving into the depths of the oceans.

Image link

Qiddiya

2026

Qiddiya is not merely an entertainment city; it’s a monumental leap towards creating the world’s largest destination for sports, arts, and leisure, dwarfing Disneyland threefold. It promises to captivate with an amusement park, golf courses, and a Formula racing track, making it a global spectacle for thrill and culture.

Image link

King Salman Park

2030

Discover the grandeur of King Salman Park, poised to be the world’s largest urban garden oasis, sprawling across 16 square kilometers with a 7 km scenic loop and majestic water valleys—a green heartbeat in the core of Riyadh.

Image link

Diriyah Gate

2030

the world’s largest mud-brick city, is a groundbreaking project set to redefine Saudi Arabia’s Diriyah as a global cultural and lifestyle destination, preserving its historical grandeur while fostering unparalleled living, leisure, and heritage experiences.

Image link

King Salman Airport

2030

As Riyadh aspires to attract 150 million guests by 2030, becoming a primary global destination, King Salman Airport emerges as an architectural and logistical masterpiece. It’s designed not just to streamline movement but to stand as a beacon of welcome that embraces the entire world

Some use wallets or keys on tables as a sign they're reserved
Hot Experience

Some use wallets or keys on tables as a sign they're reserved

Usefull Apps

STC
STC
Telecom Company
Careem
Careem
Transportation
Jahez
Jahez
Food Delivery

Guide

7M
Population
1,973km2
Area
Saudi Arabia
Country
Middle East
Continent
71%
Male Percent
29%
Female Percent